Sociala medier

Generation Y och Z använder sociala medier mer än någonsin

Enligt en undersökning gjord i maj 2018 av byrån VidMob så spenderar yngre internetanvändare mer tid på sociala medie appar i år (2018).

Och ingen spenderar mer tid på sociala appar än generation Z*.

Av de 1 000 amerikanska internetanvändarna som deltog i undersökningen, sa mer än hälften (56%) av generation Z i åldrarna 16-24 att de hade ökat användningen av Snapchat under det gångna året och ytterligare 55% av respondenterna sa att de använder Instagram mer.

Och det var inte de enda mobilapparna där användningen ökade. Den största andelen (59%) av generation Z-respondenterna sa att de använder sin YouTube-app mycket mer än de gjorde 2017.

Personer från generation Y, dvs. födda några år tidigare (födda tidigt 1980-tal till mitten av 90-talet), ökade inte användandet av sociala appar lika mycket som generation Z, även om det inte skiljer mycket. Omkring fyra av tio sa att de använder Snapchat mer än för ett år sedan, och hälften av de generation Y personerna som deltog i undersökningen sa att de använder Instagram mer.

Detta låter dock vettigt. Yngre användare, särskilt tonåringar, är betydligt mer närvarande på Snapchat än de som är några år äldre.

Under 2016 gick Snapchat förbi Facebook som det mest populära sociala nätverket bland amerikanska tonåringar. Faktum är att det fortsätter öka bland användare i åldrarna 12-17, medan Facebook fortsätter att förlora användare i den åldersgruppen.

En uppskattning är att Snapchat kommer att öka med 1,2 miljoner nya amerikanska användare i åldersgruppen 12-17 fram till 2022, medans Facebook kommer att förlora 2,2 miljoner.

*Generation Z är en benämning på personer som föddes från mitten eller slutet av 1990-talet, under 2000-talet och kan ibland sträcka sig fram till runt 2010 (Generation Z på wikipedia).