Ordlista Marknadsföring

Vad betyder alla termer och förkortningar?

Inom marknadsföring och speciellt digital marknadsföring så finns det mängder med termer och förkortningar och alla är inte solklara. Här hittar du en lista på de mest återkommande termerna och förkortningarna inom marknadsföring.

Saknar du något eller har en fråga? Tveka inte att höra av dig.

301 redirect är en ompekning från en webbadress till en annan som sker på servernivå. Tanken är att få med trafik och länkkraft från en icke-­aktuell eller icke­-existerande webbsida till en aktuell sida.

En 404-sida är en felsida som dyker upp om du till exempel hamnat på en sida som inte finns, besökaren har kanske skrivit in en felaktig URL som inte finns på din webbplats. 

Business-­To-Bbusiness (B2B) betyder att det handlar om försäljning från ett företag till ett annat.

Business-­To-Consumer (B2C) handlar om försäljning från ett företag till en privatperson.

Bounce rate visar andelen besökare som bara besöker en sida på din webbplats och som väljer att inte gå vidare, det vill säga de ”bouncar”, studsar tillbaka, vilket anses innebära att de inte hittar något relevant som leder dem vidare.

Content Managment System (CMS)

Cost per acquisition (CPA). Kostnad per konvertering eller action.

CPC har två olika betydelser som skiljer sig:

Cost Per Conversion (CPC). Kostnad per konvertering.

Cost Per Click (CPC). Kostnad per klick.

Cost per mille (CPM). Kostnad per tusen visningar.

Call To Action (CTA)är ett begrepp som ofta används för att beskriva element som tar besökaren vidare i exempelvis en köpprocess. Ett klassiskt exempel på call to action är olika typer av knappar på en webbplats, till exempel ”Lägg i varukorgen” eller ”Boka resa”. 

Click Through Rate (CTR) eller på svenska klickfrekvens. Anger hur många som ser exempelvis ditt företag i träfflistan på Google, eller din Google AdWords-­annons, och sedan klickar på träffen eller annonsen. Helt enkelt hur många som klickar sig vidare. Du räknar ut din CTR genom att ta antalet klick genom antalet visningar.

Growth hacking är metod för att driva snabb tillväxt där man löpande testar och förbättrar och inte är rädd för att prova nya och även okonventionella metoder – därav ordet hack – för att hela tiden förbättra och förfina sitt arbete.

Inbound marketing är metod för att få in fler leads och fler kunder via digitala kanaler. Inbound marketing har kunden i centrum, till skillnad från outbound marketing, eller traditionell marknadsföring, där företag trycker ut sitt budskap utan att ta hänsyn till om mottagaren är intresserad eller tillhör målgruppen.

En konvertering är den aktivitet du vill att användarna ska genomföra när de besöker din sajt eller din butik, till exempel köpa en produkt eller ladda ned en guide.

Konverteringsoptimering är det arbete du lägger ned för att öka andelen besökare som konverterar, det vill säga gör det du vill att de ska göra på din sajt eller i din butik.

Key Performance Indicator (KPI). KPI används för att löpande följa en verksamhet i relation till de målsättningar som är uppsatta.

Out Of Home (OOH). Se utomhusreklam.

Pay Per Acquisition (PPA). Se CPA.

Responsiva sökannonser gör att du kan skapa en annons som kan anpassas till mer text och därigenom mer relevant budskap. Läs mer.

Return on Investment (ROI) är avkastningen på en gjord investering. För att erhålla ett positivt ROI på exempelvis din annonsering eller din satsning på content marketing ska det du får ut vara större än din insats, dvs. intäkterna ska vara större än kostnaderna.

Responsive Search Ads, se Responsiva sökannonser.

Search Engine Advertising (SEA). Se Sökmotormarknadsföring.

Search Engine Marketing (SEM). Se Sökmotorannonsering.

Search Engine Optimisation (SEO). Se Sökmotoroptimering.

Search Engine Result Page (SERP). SERP är resultatsidan på en sökmotor dvs sidan du hamnar på efter att du gjort en sökning. Omskrivs ibland som SERPen.

Social Media Marketing (SMM). SMM  är användningen av sociala medier för att marknadsföra en produkt eller tjänst.

Sökmotormarknadsföring är betalda aktiviteter (sponsrat köp) som syftar till att synliggöra företaget på sökmotorerna genom t.ex. köp av Google Ads, YouTube och Google Shopping-annonser. Man betalar oftast per klick (PPC).

Sökmotormarknadsföring påverkar inte de organiska träffarna på Google, som inte går att köpa sig till. 

Sökmotoroptimering är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer.

Social Media (SoMe)

(Obs i Sverige, på engelska har SoMe en annan betydelse.)

Utomhusreklam betecknar marknadsföring genom affischering, annonstavlor, digitala skyltar, och liknande utomhus.

User experience (UX) eller på svenska användarupplevelse. Används rätt ofta synonymt med UX­-design, som avser det arbete som läggs ned på att förbättra användarnas upplevelse av till exempel en sajt eller en webbutik, eller egentligen vilken produkt eller tjänst som helst.