TV-tittande i Sverige

TV-tittandet minskar i Sverige

MMS (Mediamätning i Skandinavien) har släppt en ny rapport på hur TV-tittandet i Sverige har förändrats under det senaste året. Och det är ingen överraskande läsning.

MMS siffror från undersökningen visar bland annat, att under 2018 minskade den generella TV-tittartiden med 7 minuter per dag, från 140 minuter till 133 minuter i alla åldrar 3-99 år. En siffra som var 160 minuter år 2008. MMS konstaterar att nedgången av linjätittandet fortsätter. Och även om nedgången ser ut att vara stabil så är utvecklingen inte fullt så stabil.

Det är bland annat två saker i 2018 års siffror om svenskarnas TV-tid som sticker ut, tittandet bland unga vuxna minskar inte lika mycket som tidigare, detta har ju varit en grupp där det under en längre period minskat mycket mellan mätningar. Istället är det tittartiden hos de äldre (60-99 år) som minskar mest sett till tidigare mätningar.

Noterbart (egen slutsats) är att nedgången förmodligen hade varit ännu större om inte fotbolls-vm och Sveriges framgångar i denna inte hade inträffat under 2018. Denna slutsats görs p.g.a. trots 2018 extrema sommar så var juni den enda månad där tv-tittandet ökade jämfört med övriga månader under 2018.