Medieinvesteringar 2018

Medieinvesteringarna slog rekord 2018

Medieinvesteringarna ökade med 6,2 procent jämfört med 2017, enligt Sveriges Mediebyrårs rapport. De totala medieinvesteringarna under 2018 är de högsta i Mediebyråbarometerns historia och innebär ett all time high för andra året i rad.

En förklaring till detta är så klart den starka konjunkturen men man anser också att mediebyråernas erbjudande har breddats och deras erbjudande växer i takt med att mediebranschen blir allt mer komplex.

Radio den stora vinnaren 2018

Med en fantastiskt tillväxkt på hela 22 procent, till 589 miljoner kronor (+108 miljoner), kan man lätt säga att radio blev den stora vinnaren 2018 (sett till ökning i procent). Men även utomhus, sociala medier, TV, online video, online display och sök visar bra plussiffror under 2018.

TV stod för den största ökningen sett till kronor, TV hade en positiv tillväxt om 538 miljoner kronor 2018.

Print fortsätter att tappa

De mediekategorier som tappade mest under 2018 var bio, DR, dags- och fackpress, kvällstidningar samt populärpress. Bio kan väl ses som överraskningen i bland kanaler som tappar. Bio har historiskt sett öka de senaste åren, dock från små nivåer, nu minskade istället investeringarna i bia med 8,5 procent under 2018.

Det innebär att investeringarna totalt sett landade på 135 miljoner kronor, vilket gör bio till ett av de minsta medieslagen på den svenska marknaden. Bara fackpress och kvällspress är mindre sett till medieinvesteringar.

Tappet för print har pågått ett tag och accelererade under 2018 med ett totalt tapp på 14 procent. 2017 hade samma kategorier ett tapp på 11 procent och 2016 var tappet på 9 procent. En oroväckande trend för de som jobbar med print.

Läs mer på sverigesmediebyraer.se.