Amazon Logo

Jeff Bezos: “En dag kommer Amazon att misslyckas och gå i konkurs”

Samtidigt som Amazon förbereder expansion med bland annat öppning av två nya huvudkontor i New York och Virginia så säger alltså Amazons CEO Jeff Bezos på ett möte med Amazon medarbetare att företaget inte är för stort för att misslyckas, skriver CNBC.

Trots storleken och Amazons framgångar runt hela jorden så kommer företaget enligt Jeff förmodligen att gå i konkurs någon gång i framtiden. Men tills dess så ska de fortsätta att fokusera på kunderna och på så sätt skjuta upp den händelsen.

Enligt en inspelning så säger Bezos:

“Faktum är att jag förutspår att Amazon kommer att misslyckas. Amazon kommer att gå i konkurs. Om man tittar på stora företag så tenderar deras livslängd att ligga på över 30 år, inte över hundra år.”

Amazon ska fördröja en konkurs

Men han tillägger att Amazon kan fördröja en eventuell konkurs om man fortsätter att fokusera på kunderna och deras önskemål och undviker att oroa sig och titta inåt. “Att endast fokusera på sig själva istället för kunder, det är början på slutet.” säger Bezos.

Flera anställda på Amazon, som gick med på att prata med CNBC under förutsättning att deras namn inte publiceras eftersom de inte är behöriga att prata om frågan, sa att regeringsförordningar och potentiella antitrustbrott är stora orosmoment bland anställda när de tittar på företagets framtid – vilket föranledde frågan om Amazons framtid dök upp på mötet.

“Facebook är inte detsamma som Google, och Apple är inte detsamma som Amazon,” sade Bezos. “Jag vill inte slåss mot den här typen av big tech porträtteringar – jag vill bara prata om Amazon.”

Men anställda har goda skäl att känna sig oroliga. För ett tag sedan har USAs president Trump sagt i en intervju till Axios att hans administration just nu tittar på Amazonas antitrustbrott.

På mötet gjorde även Bezos en observation kring Amazons framtid och livslängd när han sa:

– De flesta av de företag som är flera hundra år gamla är bryggerier. Det är väldigt intressant – jag vet inte riktigt vad det säger om samhället.