Tidningar

Ytterligare varsel på Bonnier – 50 tjänster ska bort

Förflyttningen från tryckt media till framförallt amerikanska jättar som Google och Facebook har (nog) gått lite snabbare än vad de svenska tidningsmagasinen trott. Och trots satsningar så har tidningarna svårt att mäta sig och hinna med i utveckling och trender som sker runt om.

Nu varslar Bonnier Magazines & Brands

De åtgärder som gjordes innan sommaren då ca 55 personer varslades på Bonnier Magazines & Brands räckte tyvärr inte när de traditionella intäkterna minskar. De digitala satsningarna tar inte fart som Bonnier önskat och nu varslas ytterligare 50 personer. Det är främst redaktionella tjänster som berörs.

Bonnier Magazines & Brands har över titlar 20 olika titlar som Damernas värld,  Lantliv, Sköna hem, Teknikens värld, Veckorevyn och Kamratposten, och kämpar allt jämt att få intäkter från nya satsningar då svenskarna verkar tappa intresset för de trycka upplagorna och annonsörerna inte finns i samma utsträckning som förr.

Läs mer på DN.