Google

Google har lanserat responsiva sökannonser för sök

Responsiva sökannonser är Googles nya sätt att få fler att klicka på de sponsrade annonserna i sökresultatet, och finns nu tillgängligt i Beta version.

Responsive Search Ads (RSA) är enligt många, speciellt Google själva, det bästa som hänt sedan skivat bröd – så vill du hänga med i det senaste inom sökmotorannonsering så ska du lär dig allt om responsiva sökannonser.

Responsiva sökannonser är enkelt förklarat en kombination av texter, rubriker och annonstexter, som tillsammans med AI-inlärning testas för att se vilka rubriker och annonstexter som tillsammans genererar flest klick eller konverteringar. Med andra ord Google A/B testar fram olika varianter av annonser för att se vilka textkombinationer som fungerar bäst.

För att godkännas och visas måste varje responsiv sökannons innehålla minst 5 rubriker och 2 descriptiontexter (som inte är kopior av tidigare skriven rubrik eller text).

Google menar att fördelarna med responsiva sökannonser är att man sparar tid, får bättre resultat, når fler kunder samt skapar flexibla annonser.

På sina supportsidor skriver Google

Responsiva sökannonser gör att du kan skapa en annons som kan anpassas till mer text och därigenom mer relevant budskap. Om du anger flera rubriker och beskrivningar när du skapar en responsiv sökannons provar Google Ads automatiskt olika kombinationer och lär sig så småningom vilka kombinationer som fungerar bäst. På så sätt kan annonserna förbättra kampanjernas resultat tack vare att innehållet anpassas efter de potentiella kundernas söktermer.

Du kan även läsa mer om Googles responsiva sökannonser (RSA) och få tips och ideer om hur du ska sätta upp dina annonser på Googles Ads Help sektion.