Google Chrome

Google börjar blockera fel annonser i Chrome

Annonser (banners) som enligt Google är dåliga för användaren kommer nu att börja blockeras i Googles webbläsare Google Chrome.

Redan förra året lanserade Google ett skydd för användaren som skulle skulle skydda mot banners och sidor som medvetet vilseleder användaren. Detta gjordes med ett skydd som bl.a. blockerade pop-up annonser som var avsedda att missleda användaren.

Nu har Google insett att denna justering i Chrome inte var tillräcklig, utan den hindrade endast 50 procent av annonserna som var skadliga eller vilseledde användaren.

Så från och med december, då Chrome 71 släpps, så kommer annonser som lurar användaren att öppna fler tabbar eller fönster, i syfte att skada användaren, samt ladda ner skadlig mjukvara helt blockeras i Chrome.
För att annonsörer inte ska bli avskräckta handlar det om en väldigt liten del av alla annonser som kommer att påverkas, och det är endast de annonser som är ute efter att skada användaren som kommer att blockeras.

Google får båda ris och ros för detta, eftersom många inte anser att det är Googles uppgift att vara nätpolis.
Själv tycker jag det är kanon, önskar man inte funktionen finns det andra bra webbläsare att använda.

Läs mer om Googles annonsblockering.