Emporia Köpcentrum

Tuff framtid spås för svenska köpcentrum

I en ny rapport framtagen av HUI Research i samarbete med NCSC konstateras det att svenska köpcentrum kommer att få det tufft. Även om svenska köpcentrum uppvisade en ökad försäljning med 0,5% under 2017 jämfört med föregående år, så är framtiden mer oviss. I rapporten finns två olika scenario för köpcentrumens framtid och scenariona visar sviktande siffror från och med 2021.

Utfallet beror på hur branschen möter de två stora utmaningarna: e-handelns framväxt och detaljhandelns strukturomvandling. I rapporten kan man bl.a. läsa;

“Scenarierna innebär till exempel att köpcentrumytor motsvarande 80 000 till 420 000 kvadratmeter kan försvinna under perioden 2017-2025. Detta kan yttra sig genom ökade vakanser i köpcentrum, konvertering till andra ändamål som kontor eller kultur eller i värsta fall stängningar.”

Läs mer på HUI Research hemsida.