MySQL

MySQL

 

SQL betyder Structured Query Language (strukturerat frågespråk) och är ett standardiserat språk för att hämta och bearbeta information ur databaser. SQL finns i många olika databashanterare som tex Access, Oracle, Sybase mfl. Microsofts databas MS SQL Server fungerar bra ihop med ASP och ASP.NET och MySQL används ofta tillsammans med PHP men fungerar även utmärkt med ASP etc.

MySQL är en databashanterare som kan användas för allt ifrån mindre applikationer som inloggningssystem och små ordersystem till mycket stora shoppinglösningar med tusentals användare och produkter, med andra ord, vad som helst som kräver en databaslösning.

Namnet MySQL

Själva namnet kan inte de ursprungliga upphovsmännen bakom MySQL själva komma ihåg längre. Men sägen är att en av utvecklarna har en dotter som heter just My och att de använt prefixet My när de jobbat med andra verktyg och även använt det som mappnamn.

MySQL finns i olika versioner och det är MySQL Community Edition som är gratis och distibueras under GPL-licens (General Public License). MySQL passar alltså bra ihop med PHP och Apache som båda är inriktade mot utveckling opensource, men som jag nämnde tidigare så hindrar det inte en från att använda till exemplevis ASP. Använder du MySQL så är inget omöjligt!

Här är snabbfakta om MySQL server citerat från MySQL.com:

Handles large databases. We use MySQL Server with databases that contain 50 million records. We also know of users who use MySQL Server with 60,000 tables and about 5,000,000,000 rows. Up to 64 indexes per table are allowed (32 before MySQL 4.1.2). Each index may consist of 1 to 16 columns or parts of columns. The maximum index width is 1000 bytes (767 for InnoDB); before MySQL 4.1.2, the limit is 500 bytes. An index may use a prefix of a column for CHAR, VARCHAR, BLOB, or TEXT column types.

How Large MySQL Tables Can Be?
MySQL 3.22 had a 4GB (4 gigabyte) limit on table size. With the MyISAM storage engine in MySQL 3.23, the maximum table size was increased to 65536 terabytes (2567 – 1 bytes). With this larger allowed table size, the maximum effective table size for MySQL databases is usually determined by operating system constraints on file sizes, not by MySQL internal limits.

Läs mer om egenskaperna hos MySQL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql-nutshell.html